Navigate / search

Armoede in Nederland stijgt voor derde jaar op rij

In 2013 is de armoede onder Nederlandse gezinnen voor het derde jaar op rij gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het SCP.

De grootste stijgingen werden waargenomen in steden en dan vooral onder niet-Westerse huishoudens, bijstandontvangers en eenoudergezinnen. Met name voor Den Haag en Leeuwarden zijn de cijfers zorgwekkend te noemen. Het SCP hanteert een armoedegrens van 1060 euro netto per maand voor alleenstaanden en 1770 euro netto voor een (echt)paar met een kind. De toename wordt veroorzaakt door de economische crisis, die Europa intussen al jaren teistert. Voor dit jaar en voor 2014 – waarvan de cijfers nog niet bekend zijn – wordt niettemin een daling verwacht.

Deze blogpost is ook beschikbaar in het Pools (Polski).