Navigate / search

Huiselijk geweld

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Het geweld kan extreme vormen aannemen: Jaarlijks sterven er in Nederland gemiddeld 70 vrouwen, 25 mannen en 50 kinderen aan de gevolgen van huiselijk geweld. Het geweld in relaties kan zowel lichamelijk, seksueel als geestelijk zijn. Lees verder