Navigate / search

Jij, ik, of samen sterk

Als beleidsadviseur ben ik dagelijks met het onderwerp van arbeidsmarkt en arbeidsmigratie bezig. Ik neem deel aan vergaderingen van politici, bestuurders en ambtenaren. Op dat soort vergaderingen kom ik ook vertegenwoordigers van de uitzendbranche of MKB, vakbonden en maatschappelijke organisaties tegen zoals belangenbehartigers van Polen of Midden-Oost Europeanen in Nederland. Lees verder

Ken je Bob?

In Nederland kom je Bob vaak tegen. In commercials, op billboards en aanplakbiljetten van de ‘Bob-campagne’. Eeninitiatief van o.a. het ministerie van Infrastructuur en Milieu, veilig Verkeer Nederland en politie en justitie. De bedoeling van de campagne is dat mensen niet gaan rijden met drank op. Lees verder