Navigate / search

Geld voor extra leraren basisschool niet goed gebruikt

(NU.nl) Het extra geld dat de overheid twee jaar geleden heeft uitgetrokken om extra leerkrachten in het basisonderwijs aan te nemen is daar niet voor gebruikt.
De Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt maandag dat scholen het geld hebben gebruikt om het verlies van andere inkomsten op te vangen.

Basis- en middelbare scholen kregen in 2013 in totaal 150 miljoen euro om meer jonge leraren aan het werk te helpen.

Volgens de AOb worden de verliezen op scholen onder meer veroorzaakt door een dalend leerlingenaantal en hoge werkloosheid. “De ww-kosten voor werkloze leraren lopen al jaren op”, zegt de bond. “Scholen draaien daar zelf voor op.”

Onlangs werd overigens duidelijk dat het extra geld op middelbare scholen wel daadwerkelijk voor die extra docenten is gebruikt. De koepelorganisatie voor het middelbaar onderwijs VO-raad had dat geconcludeerd na onderzoek onder de eigen achterban.

(www.nu.nl)

Deze blogpost is ook beschikbaar in het Pools (Polski).