Navigate / search

Huiselijk geweld

In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Het geweld kan extreme vormen aannemen: Jaarlijks sterven er in Nederland gemiddeld 70 vrouwen, 25 mannen en 50 kinderen aan de gevolgen van huiselijk geweld. Het geweld in relaties kan zowel lichamelijk, seksueel als geestelijk zijn.

Wat is het ?

Er zijn heel veel omschrijvingen voor huiselijk geweld. Een goede beschrijving is de volgende:

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het kan daarbij gaan om lichamelijk en seksueel geweld en om psychisch geweld, zoals bedreiging en belaging (‘stalking’). Huiselijk geweld kan de vorm aannemen van kindermishandeling en seksueel kindermisbruik, geweld in de relatie, mannenmishandeling en ouderenmishandeling. Naast kennis van alle vormen van huiselijk geweld is er bij het Steunpunt Huiselijk Geweld tevens veel expertise aanwezig over de problematiek rond eerwraak, loverboys, mensenhandel, huwelijksdwang en achterlating en prostitutie.

Bij geweld in de relatie gaat het meestal om mannen die hun vrouw, vriendin, of ex-vrouw mishandelen. Dat wil niet zeggen dat mannen niet door hun vrouwelijke partner mishandeld worden. We weten dat dit voorkomt en dat er een (nog groter) taboe op rust. Ook komt partnergeweld voor in lesbische en homorelaties.

Vormen

• Lichamelijk geweld (slaan, schoppen, door elkaar schudden)

• Psychische mishandeling (vernederen, schelden)

• Verwaarlozing (lichamelijk en geestelijk)

• Seksueel misbruik (verkrachting binnen relatie en seksuele kindermishandeling)

• Schending van rechten (bijvoorbeeld beperking van bewegingsmogelijkheden)

• Financiële uitbuiting

• Belaging (stalking)

Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking en bij alle culturen. Iedereen kan slachtoffer en pleger worden. Plegers kunnen familieleden zijn (ouders of grootouders, kinderen, ooms en tantes) of naasten zoals (ex)-partners en huisvrienden.

Gevolgen

Huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem dat grote gevolgen heeft voor de slachtoffers, maar ook voor de mensen in hun omgeving. Het tast de gezondheid en het welzijn van mensen aan. Ook volgende generaties ervaren de gevolgen van huiselijk geweld: kinderen die slachtoffer of getuige zijn, lopen grote kans in hun latere leven slachtoffer of pleger te worden. (bron en informatie: www.s-hg.nl)

Hulp en advies bij huiselijk geweld

Iedereen kan voor informatie, voor hulp en advies terecht bij een Steunpunt Huiselijk Geweld op 0900 – 1 26 26 26 (5 cent per minuut). Dit geldt niet alleen voor slachtoffers, maar ook voor plegers, kinderen, familie, buren en andere omstanders die hulp zoeken. Het Steunpunt kan helpen met advies, maar ook door bijvoorbeeld te zorgen voor opvang of door te verwijzen naar een hulpverlener.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft een landelijk telefoonnummer: 0900 – 1 26 26 26 (5 cent per minuut). Wie het nummer belt, komt terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld in de eigen regio. Bellen kan altijd anoniem. Het centrale telefoonnummer kost 5 cent per minuut. Als je belt, word je gevraagd om je postcode in te toetsen. Daarmee kom je vanzelf terecht bij het Steunpunt bij jouw in de buurt. Bel je buiten kantooruren, dan kan het voorkomen dat je wordt doorverwezen naar een ander nummer. Is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.

Aanpak van huiselijk geweld vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 moeten alle gemeenten een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht hebben, kortweg Veilig Thuis. Dit is het gevolg van de nieuwe Jeugdwet en Wmo die vanaf die datum gelden. Daarmee komt er één meldpunt en één aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is Veilig Thuis?

Vanaf 1 januari 2015 gaan de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG’s) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) samen in één centraal punt: het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). De officiële benaming van de AMHK’s is: Veilig Thuis.

Bij dit artikel op de website van poPolsku vind je een doorlink naar de Poolse folder van het ministerie over Huiselijk Geweld. De website van veilig thuis is: www.vooreenveiligthuis.nl

http://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/brochures/bescherming_tegen_geweld

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft eind november vorig jaar een resolutie aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen. De resolutie is een Nederlands-Frans initiatief, waarin landen worden opgeroepen vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld door te investeren in zowel preventie als de bestrijding van straffeloosheid.

‘De vrouwenhaat in de wereld is schrikbarend toegenomen. Het is daarom goed dat al deze landen laten zien dat ze het bestrijden van geweld tegen vrouwen belangrijk vinden’, aldus minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken. ‘Er is nog veel werk te verzetten om de positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren. Daarom blijft Nederland hier aandacht voor vragen.’ De bestrijding van geweld tegen vrouwen is een kernpunt van het Nederlandse mensenrechtenbeleid.

Deze blogpost is ook beschikbaar in het Pools (Polski).