Navigate / search

Is balans in het leven belangrijk en waarom wel of niet?

Men wil vaak een gezonde balans hebben tussen werk en privéleven. Het aantal adviezen om vooral gebalanceerd te eten is niet te tellen. Er wordt door sommigen gesteld dat goed en kwaad elkaar in balans houden. Kortom, het leven lijkt om balans te draaien. Is dat daadwerkelijk het geval, of toch niet zo vaak als dat men denkt?

Wat is of wanneer is er sprake van balans?
Om maar even een korte en kurkdroge definitie te geven: er is sprake van balans wanneer iets in evenwicht is. Dat kan bijvoorbeeld een kilo ijzer en een kilo veren zijn, maar ook de inkomsten en uitgaven van een bedrijf die in een Microsoft Excel-bestand genoteerd staan. Of de trias politica, een systeem binnen de politieke besluitvorming waarbij de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht elkaar in balans houden om te voorkomen dat een van hen (veel) te machtig wordt. Uit de hiervoor genoemde voorbeelden mag blijken dat we dus een onderscheid kunnen maken tussen een tastbare en een niet-tastbare vorm van balans. Daar tastbare vormen van balans voor zich spreken, heb ik besloten om in te zoomen op niet-tastbare vormen van balans, om precies te zijn balans in een levensbeschouwelijke context. Het woord balans lijkt immers onderhand wel tot een modewoord te zijn verworden, zo niet op z’n minst een synoniem voor dé sleutel tot een gelukzalig leven.

Balans tussen werk en privé
Hoeveel mensen zijn er wel niet, die beweren een ‘balans tussen werk en privé’ na te streven? Dat is meteen een zeer interessante vorm van balans die het waard is om eens nader onder de loep te nemen. Betekent balans tussen privé en werk namelijk dat men per definitie een 50-50-verhouding nastreeft? Oftewel, 50% van de tijd aan werk besteden en de resterende helft aan privé? Natuurlijk niet. Er zijn immers grote, onderlinge verschillen in voorkeur. Zo zal de een liever wat meer tijd aan werk willen besteden terwijl de ander er juist de voorkeur aan geeft om vaker thuis dan op het werk te zijn. Met dat in het achterhoofd kunnen we de conclusie trekken dat de balans tussen werk en privé niet noodzakelijkerwijs 50-50 hoeft te zijn in de ideale uitgangssituatie. Voor sommige mensen kan deze namelijk uit een verhouding van bijvoorbeeld 30-70 of 60-40 bestaan.

Meer lezen? Het volledige artikel van Victor Brenntice is te vinden op http://plazilla.com/page/4295147606/is-balans-in-het-leven-belangrijk-en-waarom-wel-of-niet

Deze blogpost is ook beschikbaar in het Pools (Polski).