Navigate / search

Osstoja

Vereniging Osstoja werd opgericht in 2010. Al ruimt drie jaar houdt deze vereniging zich bezig met integratie, cultuur, onderwijs en promotie van Polen. Osstoja is de ontmoetingsplaats van de lokale Polonia en wil de Poolse en lokale gemeenschap verbinden met elkaar. “Wij willen, aan de ene kant, de nieuwe Polonia helpen, zich hier beter aan te passen en diegene, die hier al wat langer wonen, ondersteunen bij het koesteren van hun Poolse roots. an de andere kant willen we Nederlanders laten kennismaken met alles wat Pools is en dan natuurlijk dat van de best mogelijke kant laten zien. Dit doen we bijvoorbeeld door stereotypen over Polen te weerleggen. De naam ‘Osstoja’ is natuurlijk ook niet toevallig. Het betekent ‘veilige plaats’ ’ toevluchtsoord’ en “Oss – to ja!” betekent: hier voel ik me thuis).” Ondanks het Oss in de naam is het bereik van de vereniging veel breder dan Oss en zijn omgeving.

De activiteiten van de vereniging worden op zaterdag mogelijk gemaakt door de samenwerking met de Poolse School en de Peuterspeelzaal. Daarnaast organiseren ze evenementen en hebben ze een verbindende rol tussen Polonia en Nederlandse organisaties en scholen. Sinds 1 jaar geven zij (met Nederlandse docenten) een cursus Nederlands voor Poolse mensen. En daarnaast mogen de eigen leden gebruik maken van de Poolse bibliotheek bij Osstoja. “Wij proberen het niet alleen te organiseren maar ook actief te participeren. We breiden actief ons netwerk uit met Nederlandse verenigingen en andere instanties, zoals ook met poPolsku en verspreiden informatie over Nederlandse evenementen en doen als Osstoja ook mee!”

Terugkijkend kan men constateren, dat ze vooral bezig zijn met die Polonia die zijn of haar toekomst hier in Nederland zien en een zo actief mogelijk verblijf in Nederland willen hebben. Dit doen ze voor hen die het belangrijk vinden om de Nederlandse taal, cultuur en gewoonten en gebruiken te leren kennen en een eigen plek in de Nederlandse samenleving willen vinden, maar hun Poolse roots niet willen verloochenen. “Voor kinderen met een Poolse afkomst, is er geen leukere plek om het “Pools-zijn” te koesteren, dan op de Poolse school op zaterdag! Deze kinderen leren op de Poolse School, niet alleen over de Poolse taal, cultuur en geschiedenis, maar doen mee aan verschillende bijeenkomsten, feesten, wedstrijden en individuele competities. Ze ontwikkelen dan hun Poolse identiteit en de liefde voor de Poolse cultuur en blijven trots op het ‘Pools zijn’. Omdat sommige ervaren dat het in Nederland niet altijd even gemakkelijk en leuk is om Pools te zijn ziet Osstoja daar voor de Poolse scholen een uitdaging. Ze leren de leerlingen om zekerder te worden, om bewust te zijn van hun eigen cultuur en hun eigen taal. Polen is hun land van herkomst is en daar mogen ze liefde voor hebben!

Meer informatie is te vinden op de website www.osstoja.nl.

Deze blogpost is ook beschikbaar in het Pools (Polski).