Navigate / search

Is zorgtoeslag ook voor jou beschikbaar?

Een vraag die je jezelf zeker moet stellen omdat het je geld op kan leveren! Iedereen die in Nederland werkt is namelijk verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten en daarmee natuurlijk ook de bijbehorende premie te betalen. Dat kan zo maar een kostenpost zijn van zo’n ruim € 100,- per maand! Geld wat je misschien eigenlijk niet kunt missen en precies om die reden is er zorgtoeslag. Voor die mensen die moeite hebben om van hun inkomen rond te komen en deze kosten zelf te dragen is Zorgtoeslag in het leven geroepen. Zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor de te betalen zorgverzekeringspremie aan je zorgverzekeraar en om recht te hebben op zorgtoeslag moet je wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Voorwaarden zorgtoeslag

Iedereen die ouder is dan 18 jaar en in Nederland woont en/of werkt, is verplicht om verzekerd te zijn voor ziektekosten en kan dus eventueel recht hebben op zorgtoeslag. Het klinkt aantrekkelijk dus mensen willen er graag voor in aanmerking komen maar het is maar voor een beperkte groep beschikbaar. Zo moet je wel een Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning hebt (natuurlijk geldt ook hier, dat als je de nationaliteit hebt van één van de landen uit de EU, dan heb je per definitie een verblijfsvergunning voor Nederland) en zoals dat eigenlijk altijd het geval is voldoen aan nog een aantal andere voorwaarden.

Inkomensgrenzen zorgtoeslag

Of je wel of geen zorgtoeslag ontvangt is voor een heel groot deel afhankelijk van je inkomen. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het jaarinkomen. Wanneer je in 2014 meer verdient dan 28.482 euro of 37.145 euro samen met je toeslagpartner, dan vervalt het recht op zorgtoeslag voor heel 2014. Verdien je minder dan is het zeker interessant om uit te zoeken of je ervoor in aanmerking komt.

Wat heb je nodig om zorgtoeslag aan te vragen?

Je hebt een aantal gegevens nodig om de zorgtoeslag aan te vragen. Het is hierbij van belang dat je alle gegevens juist invult en je aanvraag in het Nederlands kunt doen. Een opgaaf van onjuiste gegevens kan er toe leiden dat je aan het einde van het jaar zorgtoeslag moet terugbetalen en dat is nu net niét wat je wilt! Voor het aanvragen van zorgtoeslag heb je dit nodig:

  • Naam en adres van jouzelf en je eventuele toeslagpartner
  • Burgerservicenummer van jou zelf en je eventuele toeslagpartner
  • Rekeningnummer
  • Inschatting van je eigen inkomen en je eventuele toeslagpartner.

En als je dit bij de hand hebt kun je zelf al gelijk kijken óf en voor hoeveel Zorgtoeslag je in aanmerking komt. Dit kun je doen op www.zorgtoeslag.nl en als je dan hebt gezien dat je geld terug kunt krijgen kun je de aanvraag indienen. De Zorgtoeslag kun je online aanvragen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. Hier kun je ook wijzigingen doorgeven. Mocht je geen internet hebben dan kun je ook (gratis) bellen naar de Belastingtelefoon: 0800 – 05 43. Bij de Belastingtelefoon kun je terecht met vragen over belastingen en toeslagen. De Belastingtelefoon geeft geen adviezen over hoe je de belastingregels het meest gunstig kunt toepassen want daarvoor moet je contact opnemen met een belastingadviseur. Zowel particulieren als ondernemers kunnen bij de Belastingtelefoon terecht met vragen.

Aanbieders ziektekostenverzekeringen

In Nederland heeft iedereen recht op medische zorg. Maar het is niet gratis! Je bent verplicht je te verzekeren en wel binnen vier maanden nadat je in Nederland bent gaan werken of wonen. Ook als je al verzekerd bent thuis in Polen!

De basisverzekering in Nederland dekt de kosten van huisarts, ziekenhuis of apotheek, en kost ongeveer 100 euro per maand aan premie. Sommige werkgevers (zoals uitzendbureaus) sluiten voor hun mensen een collectieve zorgverzekering af waar je je bij kunt aansluiten. Zorg er wel voor dat je zelf een (kopie van) de polis in je bezit krijgt. Weet ook dat de premie in mindering wordt gebracht op je loon wat je kunt zien op je salarisstrook die je verplicht bent om te krijgen! Stop je met werken bij een uitzendbureau? Dan stopt je verzekering ook (als dat was geregeld). Je bent dan verplicht zelf contact op te nemen met een verzekeringsmaatschappij voor het afsluiten van een zorgverzekering omdat het dus verplicht is. Je kunt zelf een verzekeringsbedrijf kiezen en op www.independer.nl kun je aanbiedingen van zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.

Nog een addertje onder het gras: als je denkt goedkoper uit te zijn om je niet te verzekeringen dan kan dat vies tegenvallen. Op het moment dat je alsnog besluit een zorgverzekering af te sluiten moeten premies met terugwerkende kracht betaald worden!! Het enige meevallertje in die situatie is dat je zorgtoeslag óók met terugwerkende kracht aan kunt vragen én terugbetaald kunt krijgen.

Deze blogpost is ook beschikbaar in het Pools (Polski).